Sake spa - clinic center

Open: 8h30AM - Close: 8h30PM (Nghỉ thứ 2 hàng tuần)

Chung cư Sơn Kỳ 1 lô B005, Đường DC 8 phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú

Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0913 591 089 - 0918 908 118